Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, zodat wij de functionaliteit kunnen verbeteren. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein
Nederland

Tel. +31 (0)30-6033701
info@degroenekoepel.nl

Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Deel deze pagina

Het netwerk van GroepsNatuurkampeerterreinen is onderdeel van Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur. Stichting De Groene Koepel respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en werkt in overeenstemming met de Europese wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Bij bestellingen van de brochure verwerkt Stichting De Groene Koepel enkele persoonsgegevens. Hierbij worden enkel de strikt noodzakelijke gegevens gevraagd om verzending van de brochure mogelijk te maken. Stichting De Groene Koepel bewaart deze gegevens ten behoeve van de service en haar eigen financiële administratie. Binnen redelijke termijn na uw aanvraag worden de gegevens verwijderd. Bij registraties op de nieuwsbrief worden enkel de e-mailadressen opgeslagen. Iedere nieuwsbrief bevat een uitschrijflink waarmee u zich indien gewenst kunt afmelden. De verwerkte informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij met uw uitdrukkelijke vooraf gevraagde toestemming.

Om de werking van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein stukje data dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Het betreft hoofdzakelijk functionele cookies die de werking van de website ondersteunen. In beperkte mate wordt ook gebruik gemaakt van analytische cookies door Google Analytics. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze gegevens worden geanonimiseerd (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd) en er worden geen gegevens met Google gedeeld of gebruikt voor hun diensten die worden aangeboden in combinatie met Google Analytics. Deze handelswijze heeft geen gevolgen voor de privacy van websitebezoekers en is toegestaan onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting De Groene Koepel behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, in welk voorkomend geval daarvan een publicatie op haar website zal verschijnen.

 

Herziene versie 15 mei 2018